Quick Scans

[text_output]Resida Consultancy kan uw organisatie, bedrijfsvoering of project in korte tijd doorlichten met diverse Quick Scans zoals de Proces scan, Project Scan en second opinion. Op basis van een dergelijk onderzoek kunt u gerichte maatregelen nemen voor verbetering van het gewenst resultaat of uw doelstellingen. De business case voor een Quick Scan is nagenoeg altijd positief en daarom verdient uw investering zich altijd terug.[/text_output][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h5″]Quick Scans op de volgende werkterreinen[/custom_headline][text_output]Voor een goede doorlichting van de huidige en gewenste situatie, heeft Resida Consultancy specifieke Quick Scans op de volgende werkterreinen:

 • Dienstverlening (klantgericht)
 • Doorlichting bedrijfsprocessen (performance)
 • Verandering (bereidheid en capaciteit om te veranderen)
 • Management (sturing en beheersing)
 • Teamwork en samenwerking (stakeholder management analyse)

[/text_output][feature_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”search”]Proces Scan[/feature_headline][text_output]In een Proces Scan wordt de administratieve bedrijfsvoering tot in de detail onderzocht op de volgende punten:

 • Kwaliteit: betrouwbaarheid, doorlooptijd, aansluiting op klantwensen en flexibiliteit
 • Efficiëntie: de kosten in relatie tot ICT en de organisatie
 • Aansturing: management informatie, communicatie, kennis en ervaring betrokkenen
 • Procesgericht: beschrijving en normering van de producten en processen

Met behulp van een uitgebreide Quick Scan kunnen bepaalde knelpunten worden opgespoord en kan ik u een concreet verbetervoorstel doen, waarop u actie kunt ondernemen.

Kijk ook bij Proces Management voor meer informatie over mijn rol als procesmanager.[/text_output][feature_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”search”]Project Scan[/feature_headline][text_output]De meerwaarde van een projectscan:

 • Een compleet overzicht van de actuele projectrisico’s
 • Bepaalde dreigende afwijkingen of complicaties kunnen tijdig ontdekt en bijgesteld worden
 • Het snel kunnen beoordelen van de projectuitvoering, verwachte resultaat, bemensing en haalbaarheid in een bepaalde projectomgeving
 • Voor tussentijdse doorlichting van projecten bij grote investeringen of belangrijke opleverdata

Kijk ook bij Project Management voor meer informatie over mijn rol als projectmanager.[/text_output][feature_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h5″ icon=”question”]Second Opinion nodig?[/feature_headline][text_output]Heeft u de behoefte aan een second opinion over een uit te voeren of reeds in gang gezet project? Resida Consultancy kan uw (project)plannen doorlichten op diverse aspecten, als haalbaarheid in termen van resultaat, tijd, geld en risico’s. Ook is het mogelijk om een analyse van uw projectorganisatie of bepaalde kwaliteitsaspecten te laten uitvoeren.

Uit ervaring heb ik geleerd dat een dergelijke expert opinion bijzonder goed kan helpen om de originele plannen te verbeteren.

Kijk ook bij mijn expertises waarbij u precies kan zien waar mijn specialiteiten liggen.[/text_output][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h5″]Een Quick Scan aanvragen?[/custom_headline][text_output]Bent u op zoek naar een deskundige partij die een Quick Scan binnen uw organisatie kan uitvoeren? Doe gelijk een aanvraag en kunt u straks op de juiste manier verder met uw project of bedrijfsuitvoering.[/text_output][button shape=”square” size=”regular” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” href=”http://www.residaconsultancy.nl/contact”]Aanvragen[/button][blockquote type=”center”]“Met een Quick Scan weet u snel of u op de goede weg zit”[/blockquote]