Governance, Risk Management en Compliance

Jerrel Resida Compliance, Governance, Procesmanagement, Risk Management 2 Comments

Deze drie onderwerpen hangen nauw samen. Governance is simpel te definiëren als "goed bestuur". Goed bestuur houdt in dat de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden helder zijn, dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en aan de eisen van klanten, medewerkers, maatschappij en stakeholders Risk Management is gericht op het voorkomen of verminderen van risico's. Breng de risico's in kaart en neem ...

Procesmanagement is ook risicomanagement

Jerrel Resida Procesmanagement, Risk Management 3 Comments

Als management en medewerkers meer inzicht hebben in de risico's van een bedrijfsproces, dan kan de organisatie de nodige maatregelen nemen. Risicomanagement vereist monitoring, controle en rapportage op alle niveaus in de organisatie en wordt daarom bij voorkeur op corporate niveau geregeld, zie blog Governance. Hierna wordt beschreven hoe de risico's, controles en rapportages die daarvoor nodig zijn op de werkvloer in te ...