Mijn Expertises

Het werkterrein van mijn consultancy bureau in Rotterdam omvat vooral grote(re) organisaties in de zakelijke dienstverlening, financiële sector, vastgoed, energie en luchtvaart.

Klanten schakelen mij veelal in voor het (be)geleiden van complexe veranderingen in de bedrijfsvoering, voortgekomen uit nieuw beleid, reorganisatie, groei, verbeteringen of nieuwe marktomstandigheden.

Enkele voorbeelden van klantvragen en -thema’s zijn:

  • Kostenreductie
  • Keten management
  • Compliance
  • In Control
  • Business Development

Bekijk mijn referenties voor meer informatie of kies voor een nadere kennismaking.

Business Development

Met Business Development helpt Resida Consultancy u met het ontwikkelen van nieuwe proposities en het bedenken van nieuwe business modellen, waarmee u in staat bent om duurzaam commercieel succes te realiseren. Samen denk ik met u na over de kansen in de (nabije) toekomst en ga direct met u aan de slag om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Met Business Development kunt u uw huidige business verbeteren en nieuwe business concepten ontwikkelen en in de markt zetten. Vanuit het zien en benoemen van marktkansen naar het concreet uitwerken van business cases. In de rol van business consultant kan ik u op dit gebied concreet adviseren.

Change Management

Resida Consultancy biedt ondersteuning bij Change Management in de rol van verander manager, interim manager en organisatieadviseur. Ik ben zeer ervaren in het begeleiden en verankeren van veranderingen. Met een integrale aanpak worden alle soorten veranderingen fysiek, organisatorisch, procesmatig en mensgericht in samenhang beschouwd. Op deze wijze worden de beste resultaten bereikt en bent u als organisatie na afloop zelf in staat om de verandering te continueren.

Problem Management

Onder de noemer Problem Management biedt Resida Consultancy structurele oplossingen voor incidenten die een bepaalde overeenkomst of samenhang hebben. Daarnaast kunnen problemen onder andere worden herleid uit de maandelijkse rapportages. In overleg met u wordt een termijn afgesproken waarbinnen de problemen moeten worden opgelost. Evaluatie van de oplossing wordt samen met u gedaan. Problem Management draagt bij aan het doelgericht oplossen van heersende problemen met focus op een succesvol eindresultaat. Hierbij kan een Quick Scan ingezet worden.

Incident Management

Met Incident Management richt Resida Consultancy zich op het zo snel mogelijk verhelpen van verstoringen (incidenten) met als doel de continuïteit van de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen. Belangrijke elementen hierbij zijn de responsetijd en de oplostijd. De classificatie van incidenten geschiedt door het toekennen van een prioriteit uit een  vastgestelde prioriteitentabel die wij samen met u doornemen. Op basis van deze prioriteiten wordt de reactie- en afhandeling snelheid van incidenten bepaald.