Organisatieadvies

Resida Consultancy helpt als organisatieadviseur bedrijven bij organisatieontwikkeling en organisatieverandering en geeft gericht bedrijfsadvies aan het management van een organisatie.

Organisatieadviseur voor meerdere trajecten

Met doelgericht organisatieadvies leidt Resida Consultancy diverse organisatieadvies trajecten, waarin het management van de organisatie centraal staat. Mijn organisatieadvies heeft betrekking op de beheersing, besturing en verbetering van uw organisatie. Daarbij maak ik binnen al mijn adviestrajecten optimaal gebruik van mijn expertises.

Organisatieadvies trajecten: enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden van adviestrajecten kunnen zijn:

  • Fungeren als sparringpartner bij een sterk groeiende of juist krimpende organisatie, zodat de bedrijfsprocessen en personeelsbehoefte hier tijdig op afgestemd kunnen worden
  • Het beoordelen van nieuwe producten of dienstverlening op kansen in de markt en de mogelijkheden om hiermee meer winst en omzet te kunnen genereren
  • Wijzigingen in de marktsituatie die vragen om aanpassingen en verbeteringen binnen uw bedrijf of betere afstemming met de klantbehoefte
  • Wijzigingen in wet- en regelgeving waardoor ik samen met u kan kijken welke verander- of verbetertrajecten binnen uw organisatie doorgevoerd moeten worden binnen de veranderende eisen of nieuwe maatregelen
  • Het uitvoeren een organisatiecheck, waarmee ik meerdere bedrijfsprocessen doorloop om te kunnen beoordelen waar meer kostenbesparingen, een hogere efficiency en optimaal rendement behaald kunnen worden
  • Gewijzigde processen binnen uw bedrijf die vragen om beoordeling, waarbij ik deze processen voor u kan analyseren en desgewenst een verbetervoorstel doe
  • Inefficiënt management kan de hele bedrijfsvoering schade toebrengen of onnodig veel extra kosten opleveren. Met een goed organisatieadvies beoordeel ik de huidige situatie, leg de vinger op de zere plek en kan de angel er uit halen

Doelstelling organisatieadvies

De manier waarop ik organisatieadvies en ondersteuning kan geven, verschilt per organisatie. Aan de ene ondernemer zal ik een beperkt organisatieadvies traject aanbieden, waarin ik samen met de ondernemer de organisatie op grote lijnen evalueren. Bij een andere organisatie word ik gevraagd om als sparringpartners te fungeren en gericht advies te geven bij het nemen van belangrijke, soms strategische beslissingen. Ik ben dan voor een langere periode nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

Ik verken graag problemen en uitdagingen waar een organisatie mee te maken heeft en wil desgewenst ook de implementatie van de oplossingen uitvoeren. Mijn doelstelling is dat uw organisatie met een nieuw elan zo efficiënt en effectief mogelijk kan opereren.

Mijn rol als organisatieadviseur

Het verschilt per organisatie hoeveel kennis, capaciteit en deskundigheid er nodig is om de performance te verbeteren. Daarom zal mijn rol ook verschillen. Bij bepaalde projecten ben ik projectleider en stuur een heel team aan. Uw organisatie heeft misschien meer behoefte aan een interim manager die orde op zaken stelt en tijdelijk de juiste capaciteit kan bieden.

Bij specifieke vraagstukken en problemen kan ik u ook van dienst zijn in de rol van business consultant. Zo krijgt u altijd het juiste organisatieadvies op maat.

Denkt u op korte termijn organisatieadvies nodig te hebben en wilt u graag eens met mij sparren over de mogelijkheden? Neem dan gelijk contact met op met mij en zie ik u graag voor een eerste kennismaking!

Aanvragen
“Mijn advies zal de basis vormen om uw organisatie met een nieuw elan laten te functioneren”