Business Consultant

Resida Consultancy is als business consultant gespecialiseerd in het vertalen van business vraagstukken naar praktische oplossingen. Business Consultancy is een vakgebied waarin ik graag mijn klanten adviseer over verbeteringen in hun bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen.

Verbetermanagement in projectvoering

Als business consultant ben ik ook vaak bezig met het geven van organisatieadvies en kan ik de door mij voorgestelde verbeteringen als projectmanager uitvoeren en realiseren. Ik ben gewend om projectverantwoordelijkheid te dragen, teams aan te sturen, processen te stroomlijnen waar dit nodig is.

Business en ICT

Als Business Consultant breng ik business requirements in kaart, waarbij ik vaak opereren op het snijvlak van business en ICT. Hoe kunnen marktontwikkelingen, wisselende klantbehoeften en nieuwe wet- & regelgeving worden vertaald naar ICT processen? Ik onderzoek de kansen en formuleren samen met u werkbare oplossingen, waarbij we sturen op maximale efficiency en samenhang. Adviseren is een ding, maar implementeren vraagt weer andere kwaliteiten. Ik ben zeer ervaren in het succesvol implementeren van deze veranderingen omdat ik de ‘taal’ van de business en ICT spreek.

Business Consultancy is maatwerk

Met business consultancy ga ik samen met u bekijken waar de vraagbehoefte ligt en welke vraagstukken er in uw organisatie spelen. Samen komen wij tot concrete oplossingen en kunnen sturing geven aan de uitvoering hiervan. Gezien mijn ervaring in proces management en het maken van Quick Scans, put ik uit diepgaande kennis en lever maatwerk waar u het nodig heeft.

Wilt u graag eens sparren met een deskundige en ervaren business consultant, dan kunt u hiervoor gelijk een aanvraag doen.

Aanvragen
“Een business consultant die graag doordringt tot de kern van de vraag”