Procesmanagement

Resida Consultancy verleent bedrijven hulp en ondersteuning bij procesmanagement, waarbij ik als procesmanager diverse bedrijfsprocessen en werkprocessen analyseer en hier waar nodig verbetervoorstellen voor aanreik.

Processen in kaart brengen

Organisaties moeten continue inspelen op veranderende behoeften en mogelijkheden. Na verloop van tijd komt een organisatie dat zich niet weet aan te passen bij veranderende omstandigheden in een impasse. Diverse bedrijfsprocessen blijven achter en de doelstellingen worden niet gehaald. Stroomlijning van de bedrijfsprocessen is noodzakelijk om doelgericht betere resultaten te krijgen. Resida Consultancy kan voor u processen in kaart brengen, waarbij ik als procesmanager de lopende werkprocessen analyseer en u een procesoptimalisatie voorstel doe.

Procesoptimalisatie leidt naar lagere bedrijfskosten

De toch vaak hoge (on)kosten bij diverse bedrijfsprocessen en werkprocessen, kunnen door een uitvoerige procesanalyse met aansluitend de nodige procesoptimalisatie 15 tot 30 % lagere bedrijfskosten opleveren. Binnen mijn werkwijze ga ik samen met u bekijken waar Resida Consultancy procesoptimalisatie kan doorvoeren. Vanuit mijn rol als projectmanager of organisatieadviseur, geef ik u altijd maatwerk gericht advies met focus op het verbeteren van de processen.

Procesmanagement: het doorvoeren van kostenbesparingen

Zeker in deze economisch roerige tijden, zijn veel bedrijven alert op het doorvoeren van kostenbesparingen bij procesmanagement voor diverse bedrijfsprocessen. Wat levert procesoptimalisatie u daadwerkelijk op?

 • Meer samenhang in de keten door gedeelde uitgangspunten en management
 • Betere communicatie en maatwerk naar klanten
 • Kortere verwerkingstijden en levertijden
 • Flexibele  en eenvoudige aanpassing van werkwijzen
 • Minder verspilling met oog op Lean Management
 • Betere kwaliteit en grotere betrouwbaarheid
 • Beter werken volgens standaarden en richtlijnen
 • Snellere en betere management informatie
 • Standaardisatie en efficiëntere werkwijzen

Procesverbetering in 5 stappen

Het veranderen van bedrijfsprocessen is proces- of ketenmanagement. De kern betreft het optimaliseren van conflicterende kwaliteitscriteria door de hele bedrijfsketen. Klanten kiezen vaak een combinatie van korte termijn verbeteringen en meer ingrijpende aanpassingen voor de lange termijn.

Resida Consultancy realiseert procesverbeteringen in 5 stappen:

 1. Vertaling van de strategie in een samenhangend geheel van prestatie-indicatoren (KPI’s) en het vaststellen van de huidige en gewenste prestatie t.a.v. de gekozen KPI’s
 2. Het bepalen van het ambitieniveau, tempo en veranderaanpak. Vaststellen van de gewenste performance niveaus in de tijd
 3. Het uitwerken (prototypen) van nieuwe alternatieve product/markt en proces/techniek combinaties, met keuzes in:
  *product/markt: diversiteit en omvang in het assortiment, klantgroepen en klantcommunicatie
  *proces/techniek: activiteiten, stappen, overdracht en werkstroombeheersing, uitbesteding, beschikbare ERP of maatwerk systemen
 4. Detaillering van de inrichting met keuzes in:
  *geautomatiseerde operationele gegevensverwerking m.b.v. ICT
  *besturing op tactisch/strategisch niveau, organisatiestructuur en management informatie
  *aantal/soort medewerkers (management): functies (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden), kennis en vaardigheden
 5. Implementeren en starten volgens de nieuwe werkwijze. Door prestatiemeting worden de veranderingen nu ook meetbaar en bestuurbaar. Voor inzichtelijke management informatie is de Business Balanced Scorecard een goed hulpmiddel.

Wilt u meer weten over procesoptimalisatie en procesmanagement van Resida Consultancy? Ik schud u graag de hand voor een nadere kennismaking. Hieronder kunt u gelijk een aanvraag indienen en neem ik snel contact met u op.

Aanvragen
“Wilt u ook weten welke kostenbesparingen u met procesoptimalisatie kunt uitvoeren”?