Mijn Werkwijze

In alle opdrachten is Resida Consultancy verantwoordelijk voor een goed resultaat. Daarom bespreek ik de opdracht samen met de klant van te voren goed door, zodat de verwachtingen en doelstellingen helder en concreet worden geformuleerd. Daarnaast hecht ik ook veel waarde aan de tussentijdse- en eindevaluaties. Samen met de klant kan ik op deze wijze de verwachtingen en afspraken managen en wanneer nodig bijstellen. Deze evaluaties zijn ook voor mij belangrijk. Ik investeer graag in een duurzame relatie, zodat ik u ook in de toekomst kan bijstaan mocht dit nodig zijn.

Ik ben gewend om snel te schakelen en ben erg flexibel. Wijzigt er iets in uw bedrijfsvorming of moet er ad hoc ingegrepen worden op een complexe situatie, dan schroom ik niet om hier pro-actief op te reageren en met de klant een plan van aanpak te maken en vervolgens dit proces op efficiënte wijze aan te sturen en te begeleiden.

Management consultancy: maatwerkgericht advies

Steeds opnieuw blijkt dat persoonlijke kwaliteit van het management de succes bepalende factor is. Als business consultant en management consultant kan ik ook doelgericht de focus leggen op management consultancy, waarbij ik managers kan adviseren, coachen en begeleiden naar de gewenste doelen. Denk aan mensgericht leiderschap, teambuilding bij project management of bij verander management. Vanuit mijn expertises lever ik maatwerkgericht advies en ondersteuning, precies waar u of uw managers het nodig hebben!

Kenmerken van mijn werkwijze

 • Professioneel maatwerk gebaseerd op uw doelen en mogelijkheden: geen starre modellen, maar praktische creatieve oplossingen die direct werken
 • Ruimte voor mensen om het beste resultaat op te leveren: ‘an open mind, open will and open hart’
 • Focus op duurzaam resultaat: een solide ‘outcome’ die technisch en organisatorisch blijft functioneren, ook als ik weer vertrokken ben
 • Duidelijke afspraken en geen verassingen achteraf: ik geef vooraf aan wat wel of niet haalbaar is
 • Onafhankelijk advies: leveranciers hebben soms andere belangen, ik richt mij op u als opdrachtgever en missie van uw bedrijf
 • Gebruik maken van de aanwezige capaciteit in uw organisatie: geen dubbel werk, maar aansluiten op hetgeen wat er al is
“U wil toch ook een consultancybureau met duidelijke meerwaarde”?

Om de mogelijkheden en toegevoegde waarde van Resida Consultancy concreet te maken, bied ik u het volgende aan:

 • Een oriënterend gesprek over alternatieve oplossingsrichtingen voor de aanpak van uw vraag of probleem
 • ‘Second Opinion’ van uw plannen op haalbaarheid in termen van resultaat, kosten, doorlooptijd en risico’s
 • Een workshop met betrokkenen voor een heldere analyse en doelgerichte aanpak van het probleem
 • Een presentatie van onze keuzemogelijkheden qua aanpak en verwachte resultaten
 • Goede referenties van klanten over mijn dienstverlening

Indien u er sterk over nadenkt om gebruik te maken van mijn diensten, kom ik graag met u in contact. Nadat ik uw vraag of probleemstelling heb geïnventariseerd, ontvangt u van mij binnen enkele dagen een onafhankelijk gefundeerd advies, waarmee u de haalbaarheid van plannen enorm vergroot.

Ik wil contact