Cyclische procesverbetermethoden en hun primaire effect

Jerrel ResidaProcesmanagement Leave a Comment

Bij alle proces verbeteringsmethoden is een cyclische aanpak herkenbaar,¬†waarbij kleine stapjes worden bedacht, uitgevoerd en geborgd (plan, do, check, act).   LOGISTIEK KWALITEIT PRODUCTIVITEIT LEAN TOC QRM SIX SIGMA TPM RCM Reductie verspilling,vergroten toegevoegde waarde Doorzet vergroten, Opheffen knelpuntenin logistieke ketens Wachttijd-reductie in proces van grondstof-inkoop tot aflevering van (klant specifieke) producten Reductie variatiein kwaliteit van producten en processen Verbeteren …

Process Performance Management

Jerrel ResidaProcesmanagement Leave a Comment

Process Performance Management omvat: Het stellen van doelen Het bepalen van prestatie-indicatoren (kpi's) om te meten in hoeverre de doelen bereikt zijn of worden Het inrichten van het proces die de indicatoren moeten leveren Het meten van resultaten Het beoordelen van deze resultaten De metingen vergelijken met doelen en, indien nodig, bijsturen Ook hiervoor geldt, evenals voor GRC, dat een ...

Requirements Engineering

Jerrel ResidaProcesmanagement, Requirements Engineering Leave a Comment

Requirements Engineering is een proces/activiteit om deze eisen te inventariseren, analyseren, de oorsprong, geldigheid en verantwoordelijkheid vast te stellen, en het beheer te regelen. De belangrijkste opdracht voor Requirements Engineering is vooral om requirements te relateren aan het bedrijfsdoelen en bedrijfsproces, zodat duidelijk is welk belangen /of doel daarmee gediend wordt en wie de stakeholder is. Het requirements engineering proces ...