Projectmanagement

Resida Consultancy verleent bedrijven die projectaansturing nodig hebben, resultaatgericht projectmanagement, waarbij ik in de rol van projectleider richting kan geven aan belangrijke projecten binnen uw organisatie.

Projectleider met visie en focus op de bedrijfsvoering

Een goede projectleider of projectmanager is essentieel voor het welslagen van een complexe, omvangrijke ICT of organisatieverandering. Hij moet als interim professional de complete verantwoordelijkheid van een project kunnen overnemen. Daarbij zal hij vooraf aangeven wat wel en niet kan en dit continue gedurende het projectverloop bewaken. Anders gezegd: een ervaren projectleider zal de ambities in balans moeten houden met de mogelijkheden, zodat willen en kunnen volledig met elkaar in balans zijn.

Projectmanagement: willen en kunnen

Het ‘willen’ wordt met name bepaald door de gewenste omvang, de nodige veranderingen kwaliteitseisen, complexiteit  en samenhang tussen de delen en aspecten van veranderingen, andere parallelle projecten en realisatietijd van het project.

Het ‘kunnen’ wordt bepaald door de ervaring, beschikbare techniek, wet- en regelgeving, mankracht, onderlinge commitment en de beschikbare tijd en hoeveelheid geld om de gestelde doelen te halen.

Als het ‘willen’ en ‘kunnen’ uit balans zijn loopt de voortgang van het project direct gevaar!

Projectmanagement en het programma van eisen

Naarmate de kwaliteitseisen zwaarder worden door bijvoorbeeld meer functionaliteit of beveiliging, zullen de projectkosten hoger worden. Resida Consultancy zal altijd voor het juiste evenwicht zorgen tussen het programma van eisen en de beschikbare (geld)middelen. Binnen het programma van eisen bij projectmanagement, stel ik prioriteiten om de juiste balans te vinden. Dit is de basis voor een goed integraal ontwerp.

Problem management bij problemen of vertragingen

Bij grote projecten kan een (technisch) probleem of vertraging in een onderdeel direct consequenties hebben op andere gerelateerde delen en daarmee de gehele projectoplevering verstoren. Kleine verstoringen moeten daarom zo snel mogelijk gecorrigeerd worden binnen de afgesproken marges.

Bewaking projectresultaten

Voor grote correcties is het van belang dat ik met u als opdrachtgever heldere prioriteiten afspreken. Dit gaat vooral om de prioriteit tussen de omvang van het project en de kwaliteit versus beschikbare capaciteit, geld en tijd voor de oplevering van projectresultaten. Heeft u tijdens het project extra wensen, zal dit wellicht ook extra capaciteit en/of tijd vergen. Hecht u op zo’n moment meer waarde aan de opleverdatum dan het budget, kan ik als projectleider samen met u extra mankracht inzetten. Indien de opleverdatum door een tegenvaller niet tijdig gehaald kan worden, kan ik ook kiezen voor aangepaste oplevering, als de opleverdatum gehandhaafd moet blijven.

Projectmanagement en teambuilding

Naast goede afstemming met de opdrachtgever(s) en omgeving, vind ik de professionaliteit en samenwerking van de projectmedewerkers binnen het project van groot belang. Een hecht projectteam waarbij ‘alle neuzen’ dezelfde kant op staan, is sneller succesvol dan een projectteam waar er verschillende inzichten zijn over de scope, aanpak of haalbaarheid van het project. Ik ben gewend om met een diverse samenstelling van teams te werken, qua afdeling, cultuur, nationaal en internationaal.

Resida Consultancy vervult meerdere projectmanagement rollen

Vanuit Resida Consultancy vervul ik diverse projectmanagement rollen, vooral bij de verandering van ICT, bedrijfsprocessen, organisatie en besturing. Zowel als interim manager en business consultant, maar ook als organisatieadviseur auditor en sparringpartner. Door mijn jarenlange ervaring en diepgaande kennis binnen mijn vakgebied, kan ik ook in de rol van projectleider, bijvoorbeeld met oog op procesmanagement, bepaalde projecten vanuit meerdere invalshoeken aansturen en begeleiden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van projectmanagement van Resida Consultancy of heeft u interesse om op korte termijn met mij kennis te maken, kunt u hiervoor gelijk een aanvraag indienen en neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvragen
“Met duidelijke visie en focus op doelgericht projectmanagement”