Requirements Engineering

Jerrel ResidaProcesmanagement, Requirements Engineering Leave a Comment

Requirements Engineering is een proces/activiteit om deze eisen te inventariseren, analyseren, de oorsprong, geldigheid en verantwoordelijkheid vast te stellen, en het beheer te regelen. De belangrijkste opdracht voor Requirements Engineering is vooral om requirements te relateren aan het bedrijfsdoelen en bedrijfsproces, zodat duidelijk is welk belangen /of doel daarmee gediend wordt en wie de stakeholder is. Het requirements engineering proces ...