Governance betekent eenvoudigweg “goed bestuur”

Jerrel ResidaGovernance, Procesmanagement 2 Comments

Dit moet ook aantoonbaar gemaakt worden: aan de aandeelhouders, aan de werknemers, aan de maatschappij. Organisaties moeten voldoen aan wetten en regels (Compliance). Dit kan risico's opleveren, als daaraan niet voldaan wordt. Daarom is Risicomanagement nodig. Dat vereist controles, monitoring, rapportage. Governance op corporate niveau is nodig om ervoor te zorgen dat dit alles goed geregeld is en dat het ...

Governance, Risk Management en Compliance

Jerrel ResidaCompliance, Governance, Procesmanagement, Risk Management 2 Comments

Deze drie onderwerpen hangen nauw samen. Governance is simpel te definiƫren als "goed bestuur". Goed bestuur houdt in dat de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden helder zijn, dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en aan de eisen van klanten, medewerkers, maatschappij en stakeholders Risk Management is gericht op het voorkomen of verminderen van risico's. Breng de risico's in kaart en neem ...