Bedrijfsprocessen ontwerpen (of aanpassen)

Jerrel ResidaProcesmanagement 2 Comments

Globaal stappenplan voor het ontwerpen (of aanpassen) van bedrijfsprocessen: Afbakening: Bespreek de opdracht met opdrachtgever Bepaal welke producten en/of diensten het betreft Opmerking: gemakshalve staat er in het vervolg alleen product, maar dan wordt product en/of dienst bedoeld Wie verantwoordelijk is voor elk product Bepaal betrokken managers voor stap 2 Bepaal per product de procesketens: Bepaal de triggers (die van de ...

Procesmanagement is ook verandermanagement

Jerrel ResidaChange Management, Procesmanagement Leave a Comment

Regelmatig moet een bedrijfsproces aangepast worden, bijvoorbeeld: Omdat de wetten en regels veranderen Of omdat het bedrijf een andere werkwijze wil toepassen Of omdat het informatiesysteem verandert Of omdat er een probleem is geconstateerd, en zo kunnen er nog meerdere redenen zijn. Als veranderingen aan een bedrijfsproces moeten worden aangebracht, dan is het wel handig om alvast een goede, maar ...

Governance betekent eenvoudigweg “goed bestuur”

Jerrel ResidaGovernance, Procesmanagement 2 Comments

Dit moet ook aantoonbaar gemaakt worden: aan de aandeelhouders, aan de werknemers, aan de maatschappij. Organisaties moeten voldoen aan wetten en regels (Compliance). Dit kan risico's opleveren, als daaraan niet voldaan wordt. Daarom is Risicomanagement nodig. Dat vereist controles, monitoring, rapportage. Governance op corporate niveau is nodig om ervoor te zorgen dat dit alles goed geregeld is en dat het ...